Læs ESG rapport for 2023!

GSV har udgivet deres anden ESG-rapport

Vi håber I nyder sommeren

GSV har også åbent i din sommerferie!

GSV vinder Sustainability Tech pris

GSV kvalificeres til ISO 14001 miljøcertificering

Biggest rental business

Overview, book & unsubscribe in GSV APP

Nationwide & 24 hour service

GSV og VAM indgår digitalt partnerskab

I et samarbejde med VAM A/S har vi nået nye digitale højder og udviklet en kundeportal, hvor VAM kan styre eget materiel og samtidig udvælge materiel direkte fra GSVs maskinpark.

GSV fortæller:

Godt for både klimaet og forretningen

Vi arbejder hele tiden på at gøre hverdagen nemmere for dig som kunde i GSV, ved at øge dine selvbetjeningsmuligheder. På denne måde sker tingene, når det passer DIG – døgnet rundt.

Vi har digitaliseret udlejningen, så de danske byggepladser kan arbejde mere effektivt. Det digitale overblik betyder færre lejedage og højere effektivitet på byggepladserne. Det betyder, at der er behov for færre maskiner – og det er både godt for klimaet og forretningen.

Læs om vores app og webmuligheder 

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

I GSV arbejder vi strategisk med den grønne omstilling. Vi har en CSR-strategi, hvor miljøet spiller en stor rolle. Vi er klar over, hvordan byggeindustrien påvirker miljøet. Vi vil gerne bidrage til den emissionsfrie byggeplads, og klimavenligt materiel er derfor et af GSVs største fokuspunkter.  I GSV arbejder vi ud fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, du kan læse om alle vores tiltag under et grønnere GSV:

  • Bæredygtig energi
  • Bæredygtige byer & lokalsamfund​
  • Ansvarligt forbrug og produktion​
  • Klimaindsats
  • Partnerskaber for handling

Fremtidens byggeri er mere klimavenligt, digitalt og baseret på deleøkonomi

I GSV har vi høje ambitioner på byggebranchens vegne, også når det gælder den grønne omstilling. Bygge- og anlægsbranchen er en del af regeringens 13 klimapartnerskaber, og branchen har allerede søsat flere grønne initiativer. Det samme har GSV, og vi sidder naturligvis med om bordet i regeringens klimapartnerskab for Bygge- og anlægsbranchen. I udvalget er der udarbejdet konkrete forslag til reduktion af CO2. Forslagene skal være med til at reducere i alt 5,8 mio. ton CO2.

Se Regeringens klimapartnerskabets rapport her.

I GSV er vi allerede godt i gang på rejsen mod markant mindre CO2-udledning. Vi arbejder aktivt for, at vi deles om maskinerne i Danmark, for helt enkelt betyder færre maskiner mindre ressourceforbrug. Samtidig sørger vi også for, at vi ikke sætter flere store, tunge maskiner i produktion, end vi behøver – og vi prioriterer at købe de energibesparende maskiner, som ofte er dyrere. Det er lettere for GSV som stor virksomhed at lave den grønne prioritering, og det er et ansvar, vi i høj grad er os bevidst.

Der er desuden mange fordele for miljøet ved at digitalisere vores branche og lære at bruge den data, som vi får foræret. Bl.a. kan vi få et indgående kendskab til, hvordan vi bruger vores maskiner og materiel. Bruger vi vores maskiner nok? Kan vi nøjes med mindre maskiner til flere arbejdsopgaver? Kan vi optimere vores transport, så vi hverken spilder tid eller CO2 ved at køre mere end højst nødvendigt? Læs meget mere på Fremtidens Byggeri, Sammen er vi grønnere and et grønnere GSV.