Personal data policy

GSV persondatapolitik
Hos GSV prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de persondata, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos GSV eller når du besøger og anvender vores hjemmeside www.gsv.dk eller vores GSV APP.

 

1. Dataansvar

GSV er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores virksomheds- og kontaktoplysninger er:
G.S.V Materieludlejning A/S
CVR nr.: 51457528
Baldersbuen 5
2640 Hedehusene
Tlf.: 70 12 13 15
E-mail: Marketing_GDPR@gsv.dk

 

2. Kategorier af persondata og formålene med behandling

Alle de persondata, som vi indhenter, registrerer og behandler om dig, behandles til et eller flere legitime formål.

Kategorier af registrerede

Besøgende på hjemmesiden

Kategorier af persondata

Ved dit besøg på vores hjemmeside registreres session cookies, herunder:

 • IP-adresse, operativsystem, referrer-URL (den URL, du kom fra, da du kom ind på vore hjemmesider), geografiske oplysninger, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype mv.

Læs mere om cookies i vores cookie-politik her.

Formål med behandlingen

At hente hjemmesiden fra serveren og at optimere siden.

Juridisk grundlag for behandlingen

Vores legitime interesser i at kunne levere hjemmesiden, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.

Kategorier af registrerede

Henvendelser

Kategorier af persondata

Ved din henvendelse til os på hjemmesiden eller via app’en, herunder ved indhentning af tilbud via kontaktformularen, registreres almindelige kontaktoplysninger, herunder:

 • Name
 • Telephone number
 • E-mail
 • Virksomhedens navn & CVR
 • Stillingsbetegnelse
Formål med behandlingen

At kunne besvare dine henvendelser, herunder udarbejde et tilbud på din forespørgsel, som efterfølgende sendes til dig.

Juridisk grundlag for behandlingen

Vores legitime interesser i at kunne besvare henvendelser og forespørgsler fra potentielle kunder mfl., jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.

Kategorier af registrerede

Kunder

Kategorier af persondata

Når du lejer eller køber materiel hos os, behandler vi kundedata bestående af almindelige kontaktoplysninger, herunder:

 • Name
 • Telephone number
 • E-mail
 • Virksomhedens navn, CVR-nr. og adresse
Formål med behandlingen
 • Opfyldelse af kontrakt med privatpersoner

Administration af kundehold med privatpersoner og virksomhedskunder ved f.eks.

 • At kunne besvare dine henvendelser, herunder udarbejde et tilbud på din forespørgsel, som efterfølgende sendes til dig.
 • At kunne kontakte dig
 • At kunne varetage forpligtelser i henhold til kontrakt og lignende
 • At kunne levere og ekspedere din(e) ordre(r)
 • At kunne foretage kundepleje
 • Overholdelse af relevant lovgivning
Juridisk grundlag for behandlingen

Opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, artikel 6, stk. 1, litra b i Databeskyttelsesforordningen.

Vores legitime interesser i administrere kundeholdet eller overholde relevant lovgivning, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.

Kategorier af registrerede

Kontaktpersoner hos vores virksomhedskunder og i enkeltstående tilfælde private personer, som køber eller lejer materiale af os.

Abonnenter på nyhedsbreve og andre registreringer

Kategorier af persondata

Når du, via vores hjemmeside eller ved registrering på messer eller lignende har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, herunder anden relevant information om vores produkter, registrere vi dine kontaktoplysninger, f.eks.:

 • Name
 • Telephone number
 • E-mail
 • Virksomhedens navn & CVR
Formål med behandlingen
 • At kunne kontakte dig
 • At kunne levere de services du har efterspurgt, herunder videreformidle nyheder og anden ønsket information
Juridisk grundlag for behandlingen

Vores legitime interesser i at kunne markedsføre os over for dig/registrerede abonnenter og andre interesserede, bl.a. ved at formidle nyheder og anden relevant information om udbudte produkter, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.

Kategorier af registrerede

Jobansøgere og medarbejdere

Kategorier af persondata

Oplysninger i jobansøgninger (fx personnummer*) og CV samt eventuelle udtalelser, karakterudskrifter, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fotografi, fødselsdato, civil status, tidligere job, uddannelse og kurser, alder, køn, børn, LinkedIn profil, identifikationsoplysninger om referencepersoner mv.

*GSV anmoder ikke om personnummer eller følsomme oplysninger som fx helbredsoplysninger, men bliver disse alligevel sendt i en ansøgning til GSV slettes disse oplysninger hurtigt muligt.

Formål med behandlingen
 • At kunne kontakte dig
 • At kunne vurdere din ansøgning og dit kandidatur
Juridisk grundlag for behandlingen

Behandlingen baseres på GSV’s legitime interesser i at udvælge de rigtige kandidater til ansættelsen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen.

GSV behandler også i nogle tilfælde personoplysninger vedr. en jobansøgers referencer. Denne behandling vil kun finde sted, hvis jobansøgeren har afgivet samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen.

Kategorier af registrerede

Alle ovenstående

Kategorier af persondata

Alle ovenstående

Formål med behandlingen

For iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Juridisk grundlag for behandlingen

Vores legitime interesser som er anført under “Formål med behandling”, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen

Vi anvender kun persondata om dig til elektroniske markedsføringsformål, når du udtrykkeligt har givet dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et sådant samtykke jf. afsnit 8.

Konsekvenserne af ikke at give os persondata om dig vil være, at vi ikke kan udarbejde et tilbud i henhold til din forespørgsel, herunder tilbyde salg eller leje af vores materiel, ligesom det ikke er muligt at formidle nyheder og informationer om vores produkter.

3. Kilder

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig. Der kan være situationer, hvor vi har indhentet fx dine kontaktoplysninger fra din arbejdsgiver. I forbindelse med referencer i forbindelse med jobansøgning, indhentes oplysninger fra eksterne parter, fx tidligere arbejdsgiver – dog kun på baggrund af dit samtykke.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt.

4. Opbevaring og sletning

Vi opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.  Vi kan ikke fastlægge en opbevaringsperiode, men vi lagrer persondata om dig indtil formålene med behandlingen ikke længere er til stede.

5. Videregivelse

Vi kan videregive persondata til en tredjepart, hvis det er nødvendigt for at kunne fuldføre en ordre, for at anvende ekstern databehandling, udføre services som f.eks. pligtige eftersyn eller vedligehold, eller for at kunne overholde lovgivningen.

Eksempelvis kan vi videregive dine data til en samarbejdspartner i forbindelse med udlejning af materiel, og vi kan vælge at lade it-leverandører foretage behandling, herunder hosting af persondata for os.

Vi kan også anvende tredjeparts tjenester for at kontrollere de persondata, som vi har modtaget og registreret. Dette kan vi gøre for at sikre, at de registrerede persondata er korrekte. Vores databehandlere behandler alene persondata på vegne af, og efter instruktion fra os.

6. Tredjelande

Vi videregiver ikke persondata om dig til lande udenfor EU/EØS.

7. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af persondata om dig. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi følger disse sikkerhedsstandarder og på den måde opfylder kravene til implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre fortroligheden af de persondata, vi behandler om dig.

8. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når vi behandler persondata om dig. Du har blandt andet ret til at:

 • Få indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig.
 • Få korrigeret og ajourført de persondata, vi har registreret om dig, hvis de er forkerte, misvisende eller ufuldstændige.
 • Få slettet de persondata, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet persondata om dig, sletter vi alt data, medmindre vi kan eller skal fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis vi efter anden lovgivning skal gemme data eller de f.eks. er nødvendige for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Ret til indsigelse 

Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af persondata, hvor behandlingsgrundlaget er legitime interesser, som angivet ovenfor. Vi må derefter ikke længere behandle persondata, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har ret til at gøre indsigelse, hvis persondata om dig anvendes til direkte markedsføringsformål, herunder profilering. Hvis du gør indsigelse, vil vi ophøre med at bruge dine data til det pågældende formål.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.datatilsynet.dk.

I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af persondata om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger fremgå af afsnit 1 og 10.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder beder vi dig venligst give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

9. Ændring af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik til enhver tid. Vi ændrer politikken, hvis der f.eks. sker væsentlige ændringer i lovgivningen eller fremkommer nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner, for at forbedre hjemmesiden eller lignende.

10. Kontakt

Kontakt os via Marketing_GDPR@gsv.dk – med angivelse af ”GSV Persondatapolitik” i emnefeltet – hvis du har spørgsmål til eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som angivet i afsnit 8, eller ikke længere ønsker at modtage meddelelser fra os.

 

Denne persondatapolitik er senest opdateret den 31. oktober 2023.