Your partner on the construction site

GSV Solution is your partner on the construction site

At GSV Solution, it is our ambition to be our customers' most important sparring partner on the construction site. We take responsibility for the construction site working. Regardless of the size of the task.

We always focus on safety and working environment, and with our one-stop shop solution we ensure both a strong infrastructure on site, temporary installations, clear safety procedures, ongoing clean-up, waste management and access control to the site. Factors that are crucial for the quality and delivery to be top notch.

With GSV Solution as a partner, you can focus on what you are best at - building on time.

“It is a great benefit that GSV has had full responsibility for all parts of the construction site operation. Throughout the process, there has never been any doubt about who we should collaborate with on how the construction site should develop and change in step with the construction process. I just subcontractors were responsible for building the site operation, but it often ends up being difficult to take responsibility when unexpected events arise that require action. ” der opstår uventede begivenheder, som kræver handling.”

Anders G. Frandsen
Project Coordinator - COWI

Som din byggepladspartner kan vi hjælpe med:

Sikkerhed og arbejdsmiljø

• Arbejdsmiljøkoordinering
• Afspærring /Faldsikring
• Sikkerhed
• Deltagelse i sikkerhedsrunderinger/sikkerhedsmøder
• Opsætning og vedligeholdelse af brand og førstehjælpsudstyr
• Førstehjælpscontainer samt hjertestarter
• Skiltning
• Etablering og vedligeholdelse af byggepladsveje og byggepladsfelter
• Renholdelse, orden og ryddelighed på pladsen

Installationer og forsyning

• Projektering/Dimensionering
• Byggestrøm
• Byggestrømstavler
• Nedgravning eller ophæng af kabelføring
• Flytning eller ændring af kabelføring
• Belysning
• Opvarmning
• Affugtning
• Netværk og IT

Facility

• Interimsaflukning
• Drift af velfærdsfaciliteter
• Kantinedrift
• Drift af velfærdsfaciliteter
• Affaldshåndtering og affaldssortering
• Tømning af containere
• Renholdelse af byggeplads/offentlige veje
• Saltning, snerydning og vintersikring
• Støvgener

Adgangskontrol og overvågning

• Sikring
• Opsætning af porte og bomme
• Rotationslåger
• Videoovervågning og tyverisikring
• Portvagt
• Vagtordning og rundering
• Hegn og afskærmning

Logistiskstyring og byggepladsstyring

• Logistikstyring
• Logistikoptimering
• Omdirigering af trafik
• Monitorering og afrapportering af leverancer
• Rapportering i forhold til CSR-regnskaber
• Definering/styring af oplagrings- og aflæsningspladser
• Booking af ressourcer som mødelokaler, tårnkran, teleskoplæsser eller andre ressourcer på pladsen
• Infrastruktur på pladsen i forhold til trafik og sikkerhed
• Fordeling af materialer og leverancer på pladsen

Ad Hoc

• Leje af materiel
• Servicemedarbejdere
• Faglærte
• Rengøring
• Flytning af materialer
• Vedligehold af materiel og faciliteter
• Genopfyldning af maskiner, førstehjælpsstationer osv.
• Affaldshåndtering og -sortering