Din samarbejdspartner på byggepladsen

GSV Solution er din samarbejdspartner på byggepladsen

I GSV Solution er det vores ambition at være vores kunders vigtigste sparringspartner på byggepladsen. Vi tager ansvar for, at byggepladsen fungerer. Uanset opgavens størrelse.

Vi har altid fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, og med vores one-stop shop-løsning sikrer vi både en stærk infrastruktur på pladsen, midlertidige installationer, tydelige sikkerhedsprocedurer, løbende oprydning, affaldshåndtering og adgangskontrol til pladsen. Faktorer som er afgørende for, at kvaliteten og leverancen er i top.

Med GSV Solution som samarbejdspartner kan du fokusere på det, du er bedst til – at bygge til tiden.

”Det er en stor gevinst, at GSV har haft det fulde ansvar for alle dele af byggepladsdriften. Igennem hele processen har der aldrig været tvivl om, hvem vi skulle samarbejde med om, hvordan byggepladsen skulle udvikle og ændre sig i takt med byggeprocessen. Jeg som underentreprenør stod for byggepladsdriften, men det ender ofte i, at det er vanskeligt at få taget ansvar, når der opstår uventede begivenheder, som kræver handling.”

Anders G. Frandsen
Projektkoordinator – COWI

Som din byggepladspartner kan vi hjælpe med:

Sikkerhed og arbejdsmiljø

• Arbejdsmiljøkoordinering
• Afspærring /Faldsikring
• Sikkerhed
• Deltagelse i sikkerhedsrunderinger/sikkerhedsmøder
• Opsætning og vedligeholdelse af brand og førstehjælpsudstyr
• Førstehjælpscontainer samt hjertestarter
• Skiltning
• Etablering og vedligeholdelse af byggepladsveje og byggepladsfelter
• Renholdelse, orden og ryddelighed på pladsen

Installationer og forsyning

• Projektering/Dimensionering
• Byggestrøm
• Byggestrømstavler
• Nedgravning eller ophæng af kabelføring
• Flytning eller ændring af kabelføring
• Belysning
• Opvarmning
• Affugtning
• Netværk og IT

Facility

• Interimsaflukning
• Drift af velfærdsfaciliteter
• Kantinedrift
• Affaldshåndtering og affaldssortering
• Tømning af containere
• Renholdelse af byggeplads/offentlige veje
• Saltning, snerydning og vintersikring
• Støvgener

Adgangskontrol og overvågning

• Sikring
• Opsætning af porte og bomme
• Rotationslåger
• Videoovervågning og tyverisikring
• Portvagt
• Vagtordning og rundering
• Hegn og afskærmning

Logistiskstyring og byggepladsstyring

• Logistikstyring
• Logistikoptimering
• Omdirigering af trafik
• Monitorering og afrapportering af leverancer
• Rapportering i forhold til CSR-regnskaber
• Definering/styring af oplagrings- og aflæsningspladser
• Booking af ressourcer som mødelokaler, tårnkran, teleskoplæsser eller andre ressourcer på pladsen
• Infrastruktur på pladsen i forhold til trafik og sikkerhed
• Fordeling af materialer og leverancer på pladsen

Ad Hoc

• Leje af materiel
• Servicemedarbejdere
• Faglærte
• Rengøring
• Flytning af materialer
• Vedligehold af materiel og faciliteter
• Genopfyldning af maskiner, førstehjælpsstationer osv.
• Affaldshåndtering og -sortering