Fokus på klimavenligt materiel og den emissionsfrie byggeplads

I GSV vil vi gerne passe på kloden, og derfor er klimavenligt materiel et af vores største fokuspunkter. Vi er klar over, hvordan byggeindustrien påvirker miljøet. Det er derfor vores fælles ansvar at finde miljørigtige løsninger til fremtiden, så vi kan skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø – både nu og i fremtiden.

I GSV stræber vi efter at reducere CO2 emissionen fra maskiner på de danske byggepladser. Vi investerer i at have en bred portefølje af el- og batteridrevne maskiner, mens vi stadig arbejder hårdt på at få vores maskinpark endnu mere miljøvenlige, til gavn for klimaet og vores kunder.

Vi vil gerne bidrage til den emissionsfrie byggeplads, som indebærer at maskiner kører på enten batteri eller el – og hvor dette ikke er muligt, på miljøvenligt biobrændstof. Vi forbereder vores store maskiner på at kunne fungere på biobrændstof. Hvis du har dette behov, så kontakt os og vi vil forberede maskinerne til dit byggeprojekt.

Vi er nogle af dem der sviner – men vi er også nogle af dem som kan gøre noget ved det.

– Dan O. Vorsholt, Adm. Direktør, G.S.V. Materieludlejning A/S.

Fokus på byggeprocessen

Når der tales om bæredygtighed i byggebranchen, bliver der ofte fokuseret på byggematerialerne. Hos GSV har vi fokus på byggeprocessen, og hvordan vi kan bidrage til lavere udledning af CO2. Gennem et tæt samarbejde med vores producenter, arbejder vi altid på at have den miljøvenlige løsning.

 

Byggebranchens klimaaftryk

I Danmark står byggebranchen for op mod 40 procent af den samlede CO2-udledning, ligesom omtrent 40 procent af alt affald kommer fra byggeindustrien. Dermed ligger der et stort ansvar hos byggebranchen for at tage det bæredygtige valg, for det vil tydeligt kunne mærkes, hvis byggebranchen formindsker sit klimaudtryk.

Optimal udnyttelse af ressourcerne

Med vores forretningsmodel, fokuserer vi på deleøkonomi for at få mest ud af produkterne og ressourceforbruget. Grundlæggende handler deleøkonomi om at være fælles om at udnytte forskellige ressourcer for at skabe bedre samfunds- og privatøkonomi, øge samfundets ressourceeffektivitet og mindske behovet for at udvinde nye ressourcer.

Ved at leje materiel kan vi på samfundsplan udnytte ressourcerne optimalt og mindske behovet for at udvinde nye ressourcer og derved reducere emissionen ved produktion af nye maskiner. Vi kan i stedet deles om maskinerne og sikre at ressourceeffektiviteten øges for alle parter.

På grund af en høj udnyttelsesgrad og dermed hurtigere udskiftning af materiellet, så har vores maskiner ganske enkelt en kortere livscyklus, der gør, at vi altid kan tilbyde det nyeste og mest miljørigtige materiel.

 

Vi kan i fællesskab gøre Danmark grønnere

I GSV vil vi gerne være med til at tage ansvar for Danmarks fremtid. Vi er klar over, hvordan byggeindustrien påvirker miljøet og det er vores fælles ansvar at finde miljørigtige løsninger til fremtiden. Men vi kan ikke skabe de store resultater alene. Derfor stræber vi efter at have længerevarende og grønne partnerskab med vores kunder, så vi i fællesskab kan gøre Danmark grønnere.

Vi tager ansvar sammen med vores kunder og hele leverancekæden. Derfor afholdte vi konferencen Fremtidens Byggeri 2019, hvor vi samlede alle interessenter i byggebranchen med fokus på en fælles indsats for den grønne omstilling.

co2 neutral

Eldrevne maskiner

GSV’s maskinpark indeholder 28.000 enheder. Heraf af de 5.600 eldrevne, inklusiv 1.755 enheder, der er batteridrevne. Vores eldrevne maskiner er meget efterspurgte, og derfor investerer vi også meget i dem. 25 procent af vores investeringsbudget for 2020 vil gå til miljøvenlige maskiner.

Nationale tiltag

I GSV arbejder vi strategisk med vores grønne omstilling. Vi har en CSR strategi  hvor miljøet spiller en stor rolle. Vi arbejder centralt og på nationalt plan med de overordnede mål, der kan bidrage til at vi samfundsmæssigt kan være med til at tage ansvaret for vores fælles miljø. Lokalt arbejder vi på de ting vi selv kan påvirke i hverdagen i afdelingerne.

  • Vi har investeret i miljøvenligt materiel igennem mange år – over 20% af vores investeringsbudget i 2020 går direkte til bæredygtige maskiner.
  • I 2019 afholdt vi konferencen “Fremtidens Byggeri” hvor vi samlede over 300 beslutningstagere fra byggebranchen og stillede skarpt fokus på miljøet, byggebranchen og hvad vi som branche kan bidrag med. Som en af hovedtalerne kan nævnes Overborgmester Frank Jensen, der satte fokus Københavns kommunes strategiske miljømål.
  • Vores øget fokus på miljøvenlige løsninger har resulteret i at GSV var inviteret med som deltager i Regeringens klimapartnerskaber for Bygge- og anlægssektoren. I udvalget blev der udarbejdet konkrete forslag til reduktion af CO2. Forslagene skal være med til at reducere 5,8 mio. ton CO2. Se Klimapartnerskabets rapport her.

Lokale tiltag

Men ansvaret stopper ikke blot ved at kunne tilbyde miljøvenlige løsninger. Vi har taget flere lokale tiltag, der sammen giver GSV et mere bæredygtigt aftryk.

  • Vi har blandt andet udskiftet alle konventionelle pærer med LED-pærer, der holder mindst 15 gange så længe som en normal glødepære.
  • Vi har nedsat vasketemperaturen i vores vaskehaller fra 80° C til 30° C og bruger miljøvenlig sæbe, og vi underviser vores medarbejdere i, hvordan de sparer på vandet.
  • Vi er endvidere i gang med en digitaliseringsproces, som kan hjælpe med at nedbringe vores klimaaftryk og samtidig gøre al information lettere tilgængeligt.

Grøn logistik

Logistik

En optimeret logistik er ofte lig med en grønnere logistik. Det er i hvert fald tilfældet hos os. Vores nye transportere er udstyret med de rigtige filtre, der sikrer, at GSV kører miljøvenligt på de danske veje.

Også vores pakkeproces har vi gået efter i sømmene, så der altid bliver pakket korrekt. Det gør både vores arbejdsdag nemmere og mindsker energispild, da der ikke køres unødige kilometer.

Grønne fordele

Det giver fordele for alle parter at fokusere på bæredygtigheden. Eldrevne maskiner støjer mindre, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet på byggepladserne. De kan også gøre det muligt at arbejde om natten i tætbefolkede områder, og dermed forkorte byggeperioden.

Selvom de eldrevne maskiner både i indkøb og leje sammenlignet med de sultne dieseldrevne maskiner, er dyrere så bliver forskellen hurtigt tjent hjem i sparede udgifter til brændstof.