GSV er ISO 9001 certificeret

Vi opruster til flere internationale og større danske kunder

I GSV leverer vi i stigende grad materiel til de helt store byggepladser og her er den højeste internationale certificering inden for kvalitet med ISO9001 en nødvendighed. Det betyder bl.a., at vi efterlever krav til, hvordan man opbygger og vedligeholder ledelsessystemer, som tilgodeser både kunder, myndigheder og lovmæssige krav. For at få certificeringen skal man fremme en stærk tilgang til processer, hvor det særligt er kundernes behov, effektivitet, objektive målinger og merværdi, der er i fokus.

 

GSV fortæller

Vores kunder skal opleve den højeste kvalitet og levering til tiden

” I GSV har vi stort fokus på vores kunder og på at de oplever en høj kvalitet og levering sker til tiden. Vi måler derfor stringent på, at kvaliteten er i top – og netop derfor giver det god mening, at vi nu også bliver ISO-certificeret. Det beviser nemlig, at kvaliteten kommer fra tophylden, og at vi konstant arbejder på at gøre vores processer bedre. Og så er det også en kæmpe cadeau til vores medarbejdere, at en ekstern certificering nu blåstempler, at vores processer og ledelsessystemer er af høj kvalitet.”

Frank Olesen
CEO i GSV

GSV er til stede på de største danske byggepladser

Det de store danske og internationale entreprenører og virksomheder, der i stigende grad forlanger dokumentation og professionelle processer. De har ikke nødvendigvis kendskab til den danske DRA-certificering som mange danske udlejere har, men efterspørger en højere international kvalitetscertificering. De stigende krav er ikke kun noget, vi oplever. Ifølge en undersøgelse fra Dansk Standard og Dansk Forening for kvalitet mener hele 82. pct, af de danske virksomheder, at ISO9001s betydning kun vil blive større i fremtiden.

Herhjemme er det blandt andet større kunder som leverer til Femern, og store internationale tech-virksomheder, der bygger i Fredericia, Odense og Viborg, som stiller krav til den høje kvalitet.

GSV fortæller

Vores kvalitetsledelsessystem er skræddersyet til GSV

Vi har branchens bedste leverancekvalitet, fordi vi arbejder struktureret med løbende forbedringer. Vi har en meget høj datakvalitet, så vi kan måle på det, og vi har sat barren tårnhøjt. Vi vil sætte den standard, andre skal hænge i for at følge. Det er derfor naturligt, at vi er certificeret til den højeste internationale standard.”

Emil Høpner Vittrup
Direktør, Forretningsudvikling

Kvalitetssikringspolitik

Kernen i ISO 9001 er kvaliteten af udlejningsmateriellet. Gennem procedurer og standarter, forpligter vi os hele tiden til at forbedre vores procedurer og arbejdsgange ved f.eks.:

  • Returkontrol
  • Funktionstest
  • Kvalitetseftersyn
  • Kvalitetsmål
  • Systematisering
  • Kontrol af arbejdsgange og processer

For at sikre et optimalt kvalitetsledelsessystem, er vi forpligtet til at følge dansk lovgivning, gyldige certificeringskrav og efterleve vores kunders krav.

En styrket kvalitetspolitik hjælper os med at opnå de internationale standarder, vi skal efterleve, og bringer os tættere på den ultimativt bedste kvalitet for vores kunder.