Forside  >  produkter  >  Pavilloner  >  Skoler

Skoler

 

FOR GÆLDENDE PRISER, KAN DU DOWNLOADE VORES NYE APP HER


Skole

School
Engelsborgskolen
Se flere billeder :
Billedgalleri
Bellahøj
Info :
7 KUBUS i et plan - 280 m2. Bilsby stod for anlægsarbejder, el, vand vvs, kloak samt AiA-anlæg. Der manglede plads til 50 børn i den eksisterende Bellahøj Skole. Bilsby kom med løsningen; 7 KUBUS pavilloner  indeholdende 2 klasselokaler, 2 indgange med garderober samt 12 toiletter inkl. handicaptoilet. Derudover er der etableret niveaufri adgang til pavillonerne med overdækning. Opstillingen blev påbegyndt i uge 25 og var klar til skolestart i 2016.
Se flere billeder :
Billedgalleri
Islands Brygge
Info :
720 m2 undervisning og SFO i 2 plan. Pavillonen, som stod står klar til skolestarten i august 2014, indeholder undervisningslokaler til 4 skoleklasser og lokaler til 2 SFO grupper til i alt 168 børn og 18 voksne.
Se flere billeder :
Billedgalleri
Pilegårdsskolen
Info : Undervisningslokaler med ventilations- og solcelle anlæg. Pavillonen indeholder 280 m2 fordelt på 3 undervisningslokaler, 2 HC-toiletter, 1 fællesrum, teknikrum og rengøringsrum. Væggene mellem undervisningslokalerne er udført med 50db lydisolation, og alle lofter er monteret med 40 mm Ecophon for at opnå et optimalt lydniveau. Der er monteret ventilationsanlæg med en kapacitet på 1.830 m3/h på taget, og bygningen opvarmes med vandbåret centralvarmeanlæg via gaskedel. Derudover er der monteret solcelleanlæg bestående af 11 solcellepaneler for optimal energibesparelse. Se flere billeder :
Billedgalleri
Kirsebærhaven
Info :
400 m2 undervisning/SFO i 1 plan. Pavillonen opstilles i totalentreprise herunder el, vand, afløb, anlægsarbejde samt edb. 3 klasselokaler, lærerværelse, garderobefaciliteter samt toilet og køkken.
Se flere billeder :
Billedgalleri
Christianshavn
Info :
Pladsen var begrænset, så løsningen på de manglende lokaler til 2 stk. 0-klasser, blev KUBUS i 2 plan med tilhørende stor legeplads. Totalentreprenør og dermed ansvarlig for el, vand, kloak, fundamenter, handicap-rampe osv. 6 stk. KUBUS pavilloner i 2 plan. Klasselokalerne er beregnet til to 0-klasser og indeholder, udover klasselokalerne, 2 garderober med toiletter og depotrum. Bygningen er forsynet med 2 udvendige ståltrapper, den ene som flugtvejstrappe.
Se flere billeder :
Billedgalleri
Europaskolen
Info :
Bilsby var ansvarlig for jordarbejder, el, vand , afløb o.s.v. KUBUS pavillonerne skal benyttes til undervisning og administration for Europaskolen. Pavillonerne, som er beregnet til 80 børn og 12  personale, indeholder 4 klasselokaler med tilhørende garderobe- og toiletfaciliteter, 480 m2 administration med mødelokaler samt kantine.
Se flere billedere :
Billedgalleri
Skolen i Sydhavnen
Info :
Midlertidig skole på 2.436 m2 Bilsby er totalentreprenør og stod således også for alle forsyninger, EDB samt smart borards. Skolen i Sydhavnen, der i 2013 skulle stå klar til at modtage 1.100 elever, brændte under opførelsen i november 2012. Kort efter opstillede Bilsby 2 stk. pavillonbygninger på en tilstødende grund. Disse 2 pavillonbygninger er nu flyttet og udbygget, og Bilsby har etableret en midlertidig skole på i alt 2.436 m2, svarende til 84 pavilloner. Pavillonerne indeholder 23 klasselokaler samt 435 m2 til administration, d.v.s. lærerværelse samt kontorer. Pavillonerne er opstillet som 2 parallelle bygninger med 1.100 m2 træ-dæk med overdækket gangbro imellem. Derudover er der etableret legeplads på 1.000 m2, opbygget med kunstgræs; der er etableret cykelparkering, affaldsskure samt p-plads. De første pavilloner var klar til indflytning allerede i uge 50, 2014, og den midlertidige skole var som aftalt klar til ibrugtagning den 5. januar 2015. Opstillingsperioden er beregnet til 7 måneder, da den ny skole i Sydhavnen forventes af være klar til at åbne den 1. august 2015. Pavillonerne er opført under rammeaftalen med Københavns Kommune.
Se flere billeder : Billedgalleri