GSV sælger stilladsforretning

Solrød Stilladser overtager stilladsaktiviteter fra GSV

Den 1. november har Solrød Stilladser overtaget samtlige stilladsaktiviteter fra GSV Materieludlejning A/S dog undtaget af rullestilladser som GSV viderefører i deres respektive afdelinger i Danmark.

Fokusering af udlejningsaktiviteter

Det sker som et led i fortsat fokusering af GSV’s udlejningsaktiviteter og i en fortsat udvidelse af Solrød Stilladser’s udlejnings- og salgsaktiviteter målrettet til stilladsbranchen.

Dan O. Vorsholt, adm. direktør for og medejer af Danmarks største udlejningsfirma til byggebranchen udtrykker i forbindelse med frasalget:

”Stillads er ikke et af vores kerneområder og derfor har vi valgt at sælge den del af virksomheden til Solrød Stilladser A/S, som efter vores opfattelse har bedre mulighed for at udvikle aktivitetsområdet. Vi har nogle dygtige medarbejdere i afdelingerne Brabrand og Hedehusene, der nu får muligheder for at udnytte deres fulde potentiale i en virksomhed der går målrettet efter markedet. I det nye set up, vil der blive sat stor pris på de stærke kompetencer vores medarbejdere byder ind med, og vi tror på det bliver et rigtig godt samarbejde i et stærkt team der kan levere gode resultater”

Væsentligt element i strategi

Peter Rassing, adm. direktør for Solrød Stilladser siger, at ”overtagelsen af GSV’s stilladsaktiviteter er et væsentligt element i vores strategi og i den fortsatte positive udvikling af selskabets salgs- og udlejningsaktiviteter til byggeriet og stilladsbranchen.

Med overtagelsen følger en kraftig udvidelse af vores servicegrad, kompetence og produktsortiment, der herefter omfatter stort set alle gængse stilladsfabrikater der anvendes i Danmark, ligesom overtagelsen også omfatter overtagelsen af GSV’s stilladsaktiviteter i Jylland, så vi herefter er landsdækkende

Solrød Stilladser i superliga for stillads

Overtagelsen sender Solrød Stilladser ind i byggebranchens superliga for salg og udlejning af stilladskomponenter.

”Vi ser helt klart et stigende markedsbehov for at leje stilladskomponenter til opgaverne i stedet for at eje dem selv hvilket udover at være ressource- og kapitaleffektivt også giver en højere udnyttelsesgrad af grejet og dermed bidrager til branchens bæredygtighed.

Vi er glade for herefter at kunne servicere hele markedet i Danmark med både salg og udlejning af såvel anerkendte fabrikater af stilladskomponenter som Gerda materiel/personhejs.

Det er en fornøjelse at byde GSV’s dygtige stilladsmedarbejdere velkommen i vores organisation og vi glæder os til fortsat at betjene GSV’s stilladskunder effektivt og kompetent.

Samtidig med overtagelsen af GSV aktiviteterne har Solrød Stilladser overtaget GSV’s tidligere pladser på Industriholmen 35 og 47 i Hvidovre og senest den 1. januar 2020 er klar til betjening af vores kunder herfra i aktivitetssvarende omgivelser, hvor vores lagre på Sjælland er samlet et sted.

Derudover vil vi fremadrettet markedsføre vores salgs- og udlejningsaktiviteter under navnet SST, dels for at distancere os fra den geografiske begrænsning som vores nuværende navn medfører og dels for at fokusere vores handelsaktiviteter i forhold til vores montageaktiviteter.

Solrød Stilladser er fortsat privatejet og de to ejere, henholdsvis Niels Knubbert Hansen og Claus Jensen, er fortsat ansvarlige for selskabets montageaktiviteter respektive selskabets handels- og udlejningsaktiviteter for stilladskomponenter og materiel/personhejs.