CO2-neutralt grønt materiel til emissionsfrie byggepladser

GSV vil gerne være med til at tage ansvar for Danmarks fremtid. Vi er klar over, hvordan byggeindustrien påvirker miljøet og det er vores fælles ansvar at finde miljøvenlige løsninger til fremtiden.

I byggebranchen skal vi sammen sikre Danmark mod de fremtidige klimaforandringer, og i GSV har vi længe, men særligt de senere år, haft ekstra meget fokus på mere klimavenligt materiel.

”Selv om det kan lyde lettere sagt end gjort, er det afgørende, at vi håndterer klimaindsatsen som et fælles projekt. Et rigtig stort projekt med en ubestemt tidshorisont, som kun kan blive en succes, hvis vi løser det sammen. Fra politisk niveau, henover teknologisk udvikling, til Danmarks mange byggepladser,” understreger Dan O. Vorsholt, CEO hos GSV Materieludlejning A/S.

Solution – en grøn totalløsning

Udover miljøvenligt materiel, som består af en række emissionsfrie el- og batteridrevne maskiner, kan vi nævne gravemaskiner, læssere, dumpere og vibrationsmateriel, så der er meget at hente i processerne på byggepladserne. Hos GSV har vi vores Solution afdeling, som er en ”ONE-STOP-SHOP”.

”Der har i mange år været overvejende fokus på, hvor meget CO2, materialer og de færdige byggerier må udlede. Hvordan sikrer vi, at flest mulige maskiner er klimavenlige, at der holder færrest mulige lastbiler på pladsen, at affaldshåndteringen er optimal, at skurbyen og hele det logistiske apparat er bedst muligt gennemtænkt”, konkluderer Dan O. Vorsholt og fortsætter: ”Alt tæller, hvilket vi også ser på den stigende efterspørgsel på vores byggestyringsprogram Solution, der netop hjælper med optimeret logistik samt bæredygtig og klimavenlig byggepladsdrift.”

Digitalisering og HVO biobrændstof

Vi har udviklet en APP og en ny hjemmeside, hvor vores kunder nemt og hurtigt kan leje, afmelde og følge deres materiel. Disse platforme hjælper os på effektivitet, logistik og klimaaftryk.

Det hele handler om, at vi står sammen på alle niveauer, så vi opnår de bedste løsninger og resultater. Også når vi skal se på vejen mod et alternativt brændstof, som f.eks. HVO som er 100% biologisk, da det er fremstillet af affalds- og restprodukter, samt vegetabilske olier. Det sparer op til 90% på CO2-udledningen, som giver, færre røg- og luftgener, giver højere luftkvalitet og som er godt for byzonerne.