Biggest rental business

Overview, book & unsubscribe in GSV APP

Nationwide & 24 hour service

Ses vi d. 5. september til Fremtidens Byggeri 2023

Vi har glædet os til at invitere dig til vores konference Fremtidens Byggeri, hvor vi for tredje gang samler beslutningstagere og specialister i den danske byggebranche.

Vi tror på, at branchen skal fortsætte med at stå sammen og arbejde for den grønne omstilling. Derfor håber vi, at du vil deltage i dette års Fremtidens Byggeri, hvor vores oplægsholdere fortæller om ledelse, tendenser, taksonomi, digitalisering og grøn omstilling i bygge- og anlægsbranchen.

Du vil også kunne se branchens nyeste el- og batteridrevne maskiner. Fremtidens Byggeri vil igen i år samle branchen, vise mulighederne og tale med beslutningstagere om, hvordan vi sammen skaber den fossilfrie byggeplads. Derudover er der mulighed for at networke med mere end 400 beslutningstagere fra branchen. Læs hele programmet og tilmeld dig på fremtidensbyggeri.dk. Vi glæder os til at se dig til en spændende og inspirerende
dag.

Se programmet og meget mere på www.fremtidensbyggeri.dk

Med venlig hilsen
Dan O. Vorsholt
Næstformand, GSV Materieludlejning

Konferencen ’Fremtidens Byggeri 2021’

Skal vi lykkes med at skabe en grønnere bygge- og anlægsbranche, må vi øge digitaliseringen i byggebranchen, sørge for en solid el-infrastruktur på byggepladsen, og så skal der flere grønne udbud i det offentlige. Det var hovedbudskaberne fra GSVs Næstformand, Dan O. Vorsholt, til konferencen Fremtidens Byggeri 2021.

I alt var 370 repræsentanter fra den danske bygge- og anlægsbranche mødt op med ét fælles mål: Det skal være slut med at være en af landets største CO2-syndere.

Det er anden gang, GSV afholder Fremtidens Byggeri. For Dan O. Vorsholt understregede den store interesse og deltagelse fra branchen, at industrien ønsker at stå sammen om at løse klimaudfordringerne og bygge fremtidens Danmark – bæredygtigt. Som Danmarks største udlejer af maskiner mener Dan O. Vorsholt, at GSV har et særligt ansvar:

”Vi har indflydelse på, hvad der driver de maskiner, som bygger det nye Danmark. Vi investerer derfor massivt i el, batteri og HVO-materiel i disse år, men vi er afhængige af politisk fokus på klimavenlige anlægsmaskiner og øget efterspørgsel hos entreprenørerne, bygherrerne og arkitekterne, hvis vi skal nå klimamålsætningerne.” siger Dan O. Vorsholt.

GSV fortæller:

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

I GSV arbejder vi strategisk med den grønne omstilling. Vi er klar over, hvordan byggeindustrien påvirker miljøet. Vi vil gerne bidrage til den emissionsfrie byggeplads, og klimavenligt materiel er derfor et af GSVs største fokuspunkter.  I GSV arbejder vi ud fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, du kan læse om alle vores tiltag under et grønnere GSV:

 • Bæredygtig energi
 • Bæredygtige byer & lokalsamfund​
 • Ansvarligt forbrug og produktion​
 • Klimaindsats
 • Partnerskaber for handling​

Gense eller oplev Fremtidens Byggeri

Fremtidens byggeri er mindre klimabelastende, mere digitalt og baseret på deleøkonomi

I GSV har vi høje ambitioner på byggebranchens vegne, også når det gælder den grønne omstilling. Bygge- og anlægsbranchen er en del af regeringens 13 klimapartnerskaber, og branchen har allerede søsat flere grønne initiativer. Det samme har GSV, og vi sidder naturligvis med om bordet i regeringens klimapartnerskab for Bygge- og anlægsbranchen. I udvalget er der udarbejdet konkrete forslag til reduktion af CO2. Forslagene skal være med til at reducere i alt 5,8 mio. ton CO2.

Se Regeringens klimapartnerskabets rapport her.

I GSV er vi allerede godt i gang på rejsen mod markant mindre CO2-udledning. Vi arbejder aktivt for, at vi deles om maskinerne i Danmark, for helt enkelt betyder færre maskiner mindre ressourceforbrug. Samtidig sørger vi også for, at vi ikke sætter flere store, tunge maskiner i produktion, end vi behøver – og vi prioriterer at købe de energibesparende maskiner, som ofte er dyrere. Det er lettere for GSV som stor virksomhed at lave den grønne prioritering, og det er et ansvar, vi i høj grad er os bevidst.

Der er desuden mange fordele for miljøet ved at digitalisere vores branche og lære at bruge den data, som vi får foræret. Bl.a. kan vi få et indgående kendskab til, hvordan vi bruger vores maskiner og materiel. Bruger vi vores maskiner nok? Kan vi nøjes med mindre maskiner til flere arbejdsopgaver? Kan vi optimere vores transport, så vi hverken spilder tid eller CO2 ved at køre mere end højst nødvendigt?

GSV fortæller:

Digitalisering skaber effektivitet og er vejen til den grønne omstilling

En del af CO2-udledningen i bygge- og anlægsbranchen stammer direkte fra maskinerne og transporten til og fra byggepladsen. Det er et fokuspunkt, som vi i GSV mener, vi kan – og skal – få ned ved hjælp af digitalisering.

Når vores kunder lejer maskiner hos os, kan de bruge GSVs app til at se, hvilke maskiner, der er i arbejde og hvilke, der står stille. Man kan med få klik sætte de ubrugte maskiner til afhentning via vores app og på den måde optimere den lejede maskinpark og spare penge.

“Work smarter, not harder”

Bygge- og anlægsbranchen er for alvor ved at forløse det store digitaliseringspotentiale, som bidrager til en bedre, billigere og mere CO2-venlig drift. Partnerskabet mellem GSV og VAM viser, hvordan samarbejde på tværs af branchen skaber hurtigere resultater og muliggør flere digitale løsninger.

Kundeportalen er bygget på GSVs mere end 25 års digitale erfaringer inden for udlejning og er udviklet i samarbejde med VAM. VAMs kundeportal er derfor også integreret med deres interne IT-systemer, så de får ét samlet system, der består af en app, en webplatform og et dashboard.

VAM får altså et produkt med fuld adgang til GSVs digitale system. Her kan VAM med et enkelt klik bestille eget materiel eller leje en maskine og bestille ydelser hos GSV, så entreprenøren ikke oplever spildtid, hvis VAMs egne maskiner er optaget. VAM kan også trække data, der giver overblik over udnyttelsesgraden af den enkelte maskine samt lave CO2-regnskab for hver enkelt maskine efter endt brug. Derudover kan VAM tracke egne og lejede maskiner og se præcis, hvor de er, og om de kører som forventet.

 • I kundeportalen har VAM fuldt overblik og sikrer sig optimal flådestyring
 • Udnyttelsen af den enkelte maskine stiger
 • Det giver behov for færre maskiner
 • Optimeret flådestyring effektiviserer værkstederne
 • VAM sikres det rette udstyr til opgaven
 • I sidste ende har VAM mulighed for en økonomisk gevinst og at udlede mindre CO2

VAM fortæller:

GSV indgår digitalt partnerskab

“Vi prioriterer at investere i digitalisering, fordi vores behov for digitale værktøjer og dataindsigt hele tiden stiger. Vi havde brug for en platform til optimering af vores materieludlejning, som kortlægger vores maskinpark og arbejdsprocesser, og som er bygget ud fra et dybt kendskab til branchen. Men det vi søgte, fandtes ikke på markedet.

Med hjælp fra Refine Consulting, som er specialiseret i forretningsudvikling i byggebranchen, fandt vi frem til, at GSV kunne levere en bedre og mere effektiv platform, end vi selv kunne skabe. Vi kan se en stor værdi i, at vi ikke skal bruge ressourcer på at udvikle vores eget digitale produkt fra bunden,” siger Allan Hougaard, adm. direktør i VAM.

GSV vandt bæredygtighedspris ved European Rental Awards 2020

Da GSV åbnede dørene til den første ”Fremtidens Byggeri”-konference i 2019 deltog mere end 350 beslutningstagere fra bygge- og anlægsbranchen i debatten om den grønne omstilling.

Deltagerne blev samtidig præsenteret for de nyeste el- og batteridrevne maskiner og andre klimavenlige tendenser i branchen af GSVs leverandører.

‘Fremtidens Byggeri’ blev en succes i industrien, og konferencen blev samtidigt internationalt anerkendt. I 2020 modtog GSV prisen “Best Sustainability Project” ved European Rental Awards.

GSV fortæller:

Vi kan ikke gøre en stor forskel alene

Den pris betyder rigtig meget for os. Vi modtog prisen fra vores kollegaer rundt om i Europa, fordi vi sætter fokus på den grønne omstilling i hele industrien. Det understreger, at industrien er klar – og at vores branche gerne vil blive ved med at flytte og forbedre sig.

Det er vi glade for, for vi ved godt, at GSV ikke kan gøre en stor forskel alene.

Vi har brug for, at vores kunder efterspørger de miljøvenlige maskiner. Og det gør de jo kun, hvis de kan se, at de maskiner er lige så gode, eller ligefrem bedre, end de ‘gamle’ diesel-hakkere. Den udvikling er der kommet fart i,” Næstformand, Dan O. Vorsholt.