Forside  >  GSV  >  DRA

DRA

GSV er DRA (Danish Rental Association) certificeret.

Hvad betyder det for dig?

 • Færre driftsstop og højere effektivitet
 • Fokus på miljøvenlige løsninger
 • Øget sikkerhed for dine medarbejdere

En DRA certificeret materieludlejer er det sikre valg for dig, som går op i kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Certificering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan, Force Technology. Du kan læse mere om DRA på organisationens egen hjemmeside: www.dra.nu og du kan også se vores video om GSV og DRA her:

Kvalitetspolitik:
Vores målsætning er, at vi altid skal levere materiel og ydelser af høj kvalitet til vores kunder, hvor forventningsafstemning er et naturligt parameter i samarbejdet. Dette sikres gennem vores DRA kvalitetsstyringssystem, hvor grundig instruktion af medarbejderne for egenkontrol af alt materiel før og efter udlejning sikrer, at materiellet altid er lovligt, samt overholder vores altid høje kvalitetskrav.

Kvalitetsmål:

 • Vi stræber efter altid at være 1. valget hos kunderne i markedet.
 • Vi gennemfører 1 kundetilfredshedsundersøgelse om året.
 • Vores succeskriterium er under 3% fejl på fremsendte fakturaer.

Miljøpolitik:
Gennem DRA sikres det, at miljøbevidsthed er et naturligt fundament i hverdagen hos alle medarbejdere, så forurening fra virksomhedens aktiviteter minimeres, så miljøet på kort og langt sigt udsættes for mindst mulige miljøpåvirkninger. Dette afspejles i alle handlinger fra indkøb til affaldshåndtering, hvor alt affald bortskaffes miljømæssigt korrekt, hvor genbrug sikres, hvis det er muligt.

Miljømål:

 • Vi vil overvåge vores forbrug af ressourcer og altid have fokus på at minimere forbruget.
 • Vi vil undgå spild og overforbrug af kemi og tilstræber altid at bruge miljøvenlige produkter.
 • Vi vil gøre en aktiv indsats for at sikre et mere robust datagrundlag for vores miljøaftryk.

Arbejdsmiljøpolitik:
Alle har et ansvar for eget samt andres arbejdsmiljø, men arbejdsmiljø er også en ledelsesopgave, hvor vi prioriterer vores medarbejderes sikkerhed, sundhed og trivsel højt for at skabe de bedste rammer for virksom- hedens personale, hvor der via DRA vedholdende arbejdes med at udvikle og sikre en sund virksomhedskultur i hverdagen, som er sikkerhedsmæssig forsvarlig for alle. Vi accepterer ikke arbejdsulykker. Dette sikres via fokus på planlægning og forberedelse.

Arbejdsmiljømål:

 • Vi vil sikre at GSV har branchens bedste psykiske arbejdsmiljø, med mennesker før maskiner.
 • Vi vil afholde månedlige arbejdsmiljørunderinger og aktivt involvere sikkerhedsorganisationen i arbejdet.