GSV er DRA certificeret

GSV er DRA (Danish Rental Association) certificeret

Hvad betyder det for dig?

 • Færre driftsstop og højere effektivitet
 • Fokus på miljøvenlige løsninger
 • Øget sikkerhed for dine medarbejdere

En DRA-certificeret materieludlejer er det sikre valg for dig, som går op i kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Certificering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan Force Technology. Du kan læse mere om DRA på organisationens egen hjemmeside her.

Kvalitetspolitik:

Kernen i DRA er kvalitet af udlejningsmateriellet. Gennem procedure og standarder for returkontrol, funktionstest og kvalitetseftersyn, samt systematisering og kontrol af arbejdsgange og processer, sikre vi at vi udlejer materiel med en meget høj oppetid.

Kvalitetsmål:

Vi vil have færre fakturaer med fejl, færre leveringer hvor vi må sende en montør ud kort efter og flere leveringer til tiden.

Vores mål er:

 • 2,5% kreditnotaer
 • 2% udkald indenfor 48 timer
 • 80% leveringer til tiden

Miljøpolitik:

Vi har forpligtet os til at kortlægge miljøpåvirkninger, og have procedurer på plads for at mindske energiforbruget fra materiel og bygninger, brug af kemi, affaldshåndtering og genanvendelse.

Miljømål:

Vi vil reducere den energi vi bruger på at opvarme og belyse afdelingerne, uden at det går ud over arbejdsforholdene, og sortere mere affald til genanvendelse.

Vores mål er:

 • 80 kWh på varme per m2 bygning
 • 35 kWh på lys per m2 bygning
 • 75% affald til genanvendelse

 

Arbejdsmiljøpolitik:

Vores arbejdsmiljøstyring indeholder skærpede procedure for omgang med kemikalier, brug af værnemidler og håndtering af materiellet. Vi tager sikkerhed alvorligt, og vi har beredskabsplaner i tilfælde af ulykker, uheld og brand.

Arbejdsmiljømål:

Vi vil have færre ulykker, en mere bevidst sikkerhedskultur, et endnu bedre resultat ved de interne kontrolauditeringer.

Vores mål er:

 • 15 i ulykkesfrekvens
 • 40 sikkerhedsobservationer per ulykke
 • 60% grønne smileys