GSV er DRA certificeret

GSV er DRA (Danish Rental Association) certificeret

Hvad det betyder for dig: 

      Færre driftsstop og højere effektivitet

      Fokus på miljøvenlige løsninger

      Højere sikkerhed for dine ansatte

En DRA certificeret materieludlejningsvirksomhed er det sikre valg for dig, der vægter kvalitet, miljøet og arbejdsmiljøet. Certificering og inspektion varetages af det uafhængige kontrolorgan Force Technology. Du kan læse mere om DRA på deres egen hjemmeside her.

Kvalitetssikringspolitik:

Kernen i DRA er kvalitet af det fysiske materiel. Gennem procedurer og kontrolstandarder for returneringer, test af ydeevne og kvalitetssikring og inspektion af arbejdsgange og processer sikrer vi, at vi kun udlejer materiel med en høj oppetid.

Kvalitetsmål:

Vi vil have færre fakturaer med fejl, færre leveringer hvor vi skal sende en montør ud kort tid efter og flere leveringer til tiden.

Vores mål er: 

  •  2,5% kreditnotaer
  • 2% tilkald af montør inden for 48 timer
  • 80% leveringer til tiden

Miljøpolitik:

Vi har dedikeret os til at kortlægge miljømæssige påvirkninger, og vi har procedurer klar til at reducere energiforbruget fra maskiner og bygninger, reducere brug af kemi, håndtering af affald og genanvendelse.

Miljømål:

Vi vil reducere mængden af energi, vi bruger på at opvarme og belyse vores afdelinger uden at påvirke arbejdsmiljøet, og vi vil øge affaldssorteringen og genanvendelsen.

Vores mål er: 

  • 80 kWh på varme pr. m2 i bygninger
  • 35 kWh på belysning pr. m2 i bygninger
  • 75% af vores skrald genanvendes

 

Arbejdsmiljøpolitik:

Vores arbejdsmiljøstyring har strikse procedurer for arbejde med kemikalier, brug af sikkerhedsudstyr og håndtering af materiel. Vi tager sikkerhed seriøst, og vi har nødprocedurer i tilfælde af ulykker eller brand.

Arbejdsmiljømål:

Vi vil have færre ulykker, en mere bevidst sikkerhedskultur og et endnu bedre resultat ved de interne inspektionskontroller.

Vores mål er: 

  • Ulykkesfrekvens på 15
  • 40 sikkerhedsobservationer pr. ulykke
  • 60% grønne smileyer