GSV er DRA certificeret

Hvad er DRA certificering?

Som materieludlejer kræver en DRA certificering, at GSV lever op til procedurer og standarter for kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljø. Kernen i DRA består af tre fokuspunkter som hver især, kræver en indsats fra GSV for hele tiden at sikre:

  • Færre driftsstop og højere effektivitet.
  • Fokus på miljøvenlige løsninger.
  • Højere sikkerhed for dine ansatte.

Du kan på denne side læse meget mere omkring hvilke politikker og mål vi i GSV arbejder på at opnå. Vi gør hverdag vores bedste for at højne alle vores mål og standarter.

Kvalitetssikringspolitik:

Kernen i DRA er kvalitet af det fysiske materiel. Gennem procedurer og kontrolstandarder for returneringer, test af ydeevne og kvalitetssikring og inspektion af arbejdsgange og processer sikrer vi, at vi kun udlejer materiel med en høj oppetid.

Kvalitetsmål

Vi vil have færre fakturaer med fejl, færre leveringer hvor vi skal sende en montør ud kort tid efter og flere leveringer til tiden.

Vores mål er: 

  •  2,5% kreditnotaer
  • 2% tilkald af montør inden for 48 timer
  • 80% leveringer til tiden

Miljøpolitik:

Vi har dedikeret os til at kortlægge miljømæssige påvirkninger, og vi har procedurer klar til at reducere energiforbruget fra maskiner og bygninger, reducere brug af kemi, håndtering af affald og genanvendelse.

Miljømål:

Vi vil reducere mængden af energi, vi bruger på at opvarme og belyse vores afdelinger uden at påvirke arbejdsmiljøet, og vi vil øge affaldssorteringen og genanvendelsen.

Arbejdsmiljøpolitik:

Vores arbejdsmiljøstyring har strikse procedurer for arbejde med kemikalier, brug af sikkerhedsudstyr og håndtering af materiel. Vi tager sikkerhed seriøst, og vi har nødprocedurer i tilfælde af ulykker eller brand.

Arbejdsmiljømål:

Vi vil have færre ulykker, en mere bevidst sikkerhedskultur og et endnu bedre resultat ved de interne inspektionskontroller.