Forside  >  GDPR

GDPR

GSV persondatapolitik
Hos GSV prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos GSV eller når du besøger og anvender vores hjemmeside www.gsv.dk.

1. Dataansvar
GSV er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores virksomheds- og kontaktoplysninger er:

G.S.V Materieludlejning A/S
CVR nr.: 51457528
Baldersbuen 5
2640 Hedehusene
Tlf.: 70 12 13 15
E-mail: Marketing_GDPR@gsv.dk

2. Kategorier af persondata og formål med behandling
Alle de persondata, som vi indhenter, registrerer og behandler om dig, kategoriseres med et tydeligt formål. Data anvendes kun i overensstemmelse med formålene og kun i det omfang GSV har juridisk ret til denne anvendelse.

Kundedata
Når du handler hos os, registrerer vi dine kundedata bestående af din virksomheds navn og kontaktdetaljer. Ofte registrerer vi også dit navn, telefonnummer og mailadresse. Oplysningerne anvender vi for at kunne kontakte dig og ekspedere dine ordrer. På de enkelte ordrer kan vi også registrere dine personlige oplysninger, som ofte er nødvendige for at kunne levere vores services og ydelser.

Kontaktoplysninger

Ved din henvendelse til os kan vi registrere dit navn og kontaktoplysninger. På samme måde kan du selv registrere dine egne kontaktoplysninger via kontaktformularen på vores hjemmeside. Oplysningerne bruger vi til at kunne vende tilbage til dig som svar på din henvendelse.

Nyhedsbreve
På vores hjemmeside og ved registrering på messer og lignende har du mulighed for at registrere dine kontaktdetaljer for at få tilsendt vores nyhedsbreve og anden relevant information om vores produkter. Vi bruger oplysningerne for at kunne sende dig den ønskede information.

Jobansøgninger og medarbejderdata
Data, som vi indsamler og behandler i forbindelse med jobansøgning og ansættelse hos GSV er omfattet af en særskilt Databeskyttelsespolitik og er derfor ikke dækket af nærværende Persondatapolitik.

Cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere om cookies i vores cookie-politik.

Generelt
Vi bruger kun dine persondata til markedsføringsformål når du udtrykkeligt har givet dit samtykke. Samtykke kan du til enhver tid tilbagekaldes jf. afsnit 7.
For alle registrerede persondata gælder, at vi har fastsat tidspunkter for hvornår vi rutinemæssigt sletter gamle data, som ikke længere opfylder formålene med registrering. Vi enten sletter eller anonymiserer dermed periodisk persondata når vi ikke længere har brug for dem eller ikke længere er forpligtet til at opbevare dem.

3. Modtagere
Vi kan overføre dine personoplysninger til en tredjepart hvis det er nødvendigt for at kunne fuldføre en ordre, for at anvende ekstern databehandling eller -services eller for at kunne overholde lovgivningen.

Eksempelvis kan vi overføre dine data til en samarbejdspartner i forbindelse med udlejning af materiel, og vi kan vælge at lade it-leverandører foretage behandlingen af persondata for os.
Vi kan også anvende tredjeparts tjenester for at kontrollere de personoplysninger, som vi har modtaget og registreret. Dette kan vi gøre for at sikre at de registrerede personoplysninger er så rigtige og komplette som muligt.

Vores nævnte samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vegne af, og efter instruktion fra GSV.
Ud over dette hverken sælger, offentliggør eller videregiver dine personoplysninger til tredjepart uden dit samtykke.

4.Tredjelande
GSV overfører ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

5. Sikkerhed
Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi følger disse sikkerhedsstandarder og på den måde opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og fortrolighed.

6. Opbevaring og sletning
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder bogføringsloven og forældelsesloven, kan dog give os pligt til at opbevare dem i længere tid.

7. Dine rettigheder
Du har en række rettigheder når vi har registreret og behandler persondata om dig. Du har blandt andet ret til at:
• Få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
• Få korrigeret og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig hvis de er forkerte, misvisende eller ufuldstændige.
• Få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, medmindre vi kan eller skal fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis vi efter anden lovgivning skal gemme data eller de f.eks. er nødvendige for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor). I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder beder vi dig
venligst give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

8. Ændring af persondatapolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik hvis der sker væsentlige ændringer i lovgivningen eller fremkommer nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

9. Kontakt
Kontakt os via Marketing_GDPR@gsv.dk – med angivelse af ”GSV Persondatapolitik” i emnefeltet – hvis du har spørgsmål til eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder vedrørende registrerede persondata som angivet i afsnit 7 eller ikke længere ønsker at modtage meddelelser fra os.

GSV Persondatapolitik er sidst opdateret den 9. juli 2018