Grøn omstilling i GSV

Biggest rental business

Overview, book & unsubscribe in GSV APP

Nationwide & 24 hour service

Vi er nogle af dem der sviner, men vi gør også noget ved det

I GSV arbejder vi strategisk med den grønne omstilling. Vi har en strategi, hvor miljøet spiller en stor rolle. Vi er klar over, hvordan byggeindustrien påvirker miljøet. Vi ser det derfor som vores ansvar som stor virksomhed at investere i miljøvenlige løsninger til fremtiden, så vi kan være med til at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og klimaet.

Vi vil gerne bidrage til den emissionsfrie byggeplads, og klimavenligt materiel er derfor et af GSVs største fokuspunkter. Vi arbejder aktivt på at reducere CO2-udledningen fra maskiner på de danske byggepladser. Det gør vi ved at investere i en bred portefølje af el- og batteridrevne maskiner, mens vi stadig arbejder hårdt på at gøre hele vores maskinpark endnu mere miljøvenlig. Bl.a. er vi netop i gang med at forberede vores store maskiner til at kunne fungere på biobrændstof.

I GSV er vi allerede godt i gang på rejsen mod markant mindre CO2-udledning. Vi arbejder aktivt for, at vi deles om maskinerne i Danmark, for helt enkelt betyder færre maskiner mindre ressourceforbrug. Samtidig sørger vi også for, at vi ikke sætter flere store, tunge maskiner i produktion, end vi behøver – og vi prioriterer at købe de energibesparende maskiner, som ofte er dyrere. Det er lettere for GSV som stor virksomhed at lave den grønne prioritering, og det er et ansvar, vi i høj grad er os bevidst.

I GSV arbejder vi ud fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Bæredygtig energi​

 • Grøn certificeret strøm og LED pærer i alle vores afdelinger​
 • Nedsat temperaturen i vores vaskehaller fra 80° C til 30° C og brug af miljøvenlig sæbe​
 • Vi følger nøje udviklingen om batteri, HVO og miljøvenligt materiel når vi køber ind

Bæredygtige byer & lokalsamfund​

 • Logistikken i hovedstadsområdet kører på HVO​
 • Logistikken har fået nyt It-system, der pakker smart, så der spares km og CO2​
 • Vores materiel har været med på de første emissionsfrie byggepladser

Ansvarligt forbrug og produktion​

 • Med deleøkonomi og digitalisering, sikrer vi at udnyttelsesgraden af materiel optimeres og ressource udvinding minimeres ​
 • Vi gør det muligt at se CO2-regnskab på den enkelte maskine på vores kundeportal

Klimaindsats​

 • 75% af vores investeringsbudget for 2021 er øremærket til miljøvenligt materiel​
 • Vi investerer i digital udvikling i alle vores processer med et mål om reduktion af ressourcer og CO2 ​

Partnerskaber for handling​

 • Med konferencen ”Fremtidens byggeri” samler vi beslutningstagere fra hele leverancekæden og italesætter reduktion af CO2 i bygge og anlægsprocesser​
 • Vi indgår partnerskaber med vores kunder om deleøkonomiske fordele, der sikrer højere udnyttelsesgrad af deres materiel, så de har brug for færre maskiner

 

GSV fortæller:

Grønne tiltag

 • Vi har en højere udnyttelsesgrad af materiel grundet digitalisering
 • GSVs store produktsortiment indeholder materiel på batteri og el
 • Vi har deltaget i regeringens klimapartnerskab for at reducere CO2 i anlægsprocessen
 • Vi stræber i det hele taget efter at have længerevarende grønne – og gerne digitale – partnerskaber med vores kunder
 • Vi afholder Fremtidens Byggeri hvert 2. år, næste gang i 2025

Grønnere og mere optimeret logistik

Når GSV-chauffører fremover tanker Bio100 HVO-diesel, sænker de ikke kun udledningen af CO2 med op til 90 % (sammenlignet med fossilt brændstof) – de reducerer også uønskede røggasser i udstødningen. Det minimerer udledningen af sundhedsskadelige stoffer med op til 33 %, hvilket er med til at forbedre luftkvaliteten på vejene og på byggepladserne.

I GSV har vi i første omgang investeret i to nye lastbiler, der kører i københavnsområdet, og der vil komme flere til i 2022. Vi er også åbne for andre nye teknologier, som er med til at gøre de danske byggepladser mere bæredygtige og mindsker CO2-aftrykket.

GSV fortæller:

Ingen fossile brændstoffer er vejen frem

En optimeret logistik betyder en grønnere logistik hos GSV. Vores nye transportere er udstyret med de rigtige filtre, der sikrer, at GSV kører miljøvenligt på de danske veje.

Også vores pakkeproces har vi gået efter i sømmene, så der altid bliver pakket korrekt. Det gør både vores arbejdsdag nemmere og mindsker energispild, da der ikke køres unødige kilometer.

Som noget nyt kører nogle af vores lastbiler nu på HVO (biodiesel) i københavnsområdet.

Digitalisering sparer indkøb af 1.000 maskiner

Vi har digitaliseret og effektiviseret vores interne processer, hvilket har gjort, at virksomhedens maskiner nu bruges mere effektivt. Faktisk er tiden, hvor maskinerne står på værksted eller bliver klargjort, faldet fra 16 procent helt ned til 8 procent. Effektiviseringen svarer til en kapacitet på 1.000 maskiner, som GSV således ikke behøver at indkøbe.

Vi giver vores kunder mulighed for at danne sig et digitalt overblik, som medfører markant færre ledigdage og en langt bedre udnyttelse af det materiel, vi allerede har. Det giver også os som udlejer et bedre overblik, så kunderne får præcis de maskiner, de skal bruge, når de skal bruge dem.

GSV fortæller:

Vi udnytter alle maskinerne helt optimalt

– Vi har data på alt, så vi ved lige præcis, hvordan man bruger maskinerne mest hensigtsmæssigt. Og det vil vi rigtig gerne dele med kunderne og GSV er i gang med at etablere digitale partnerskaber med nogle af branchens øvrige aktører, blandt andet med VAM.

– Men det har vi, og derfor har vi helt styr på vores data i detaljerne og kan udnytte de maskiner vi allerede har helt optimalt, og dermed kan vi faktisk spare indkøb af ca. 1000 maskiner hvert år, fortæller GSVs Næstformand Dan O. Vorsholt