Forside  >  GSV  >  DRA

DRA

GSV er DRA (Danish Rental Association) certificeret.

Hvad betyder det for dig?

  • Færre driftsstop og højere effektivitet
  • Fokus på miljøvenlige løsninger
  • Øget sikkerhed for dine medarbejdere

En DRA certificeret materieludlejer er det sikre valg for dig, som går op i kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Certificering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan, Force Technology. Du kan læse mere om DRA på organisationens egen hjemmeside: www.dra.nu og du kan også se vores video om GSV og DRA her:

Kvalitet
Kvalitetspolitik: Vores målsætning er, at vi altid skal levere maskiner, materiel og ydelser af høj kvalitet til vores kunder. Vi gennemfører derfor en streng egenkontrol af alt materiel inden udlejning og sikrer at vores medarbejdere oplæres grundigt ved ansættelse og ved nye tiltag.

I 2014/2015 arbejder vi med følgende mål for vores kvalitet:

  • Vi afleverer altid materiellet i en høj standard og 100 % rengjort
  • Vi informerer kunderne og om eventuelle afvigelser i forhold til de forventninger, som kunden måtte have til vores kvalitet og niveau
  • Vores succeskriterium er en fejlprocent på under 3 % i 2014/2015

Alle nye medarbejdere gennemfører et grundigt oplæringsprogram, så de kender deres ansvar og opgaver i forhold til at efterleve vores kvalitetspolitik, og der er fokus på løbende uddannelse.

Miljø
Miljøpolitik: Vi vil sænke forbruget af ressourcer såsom råstoffer og energi, hvor det er muligt, og forurening fra vores virksomheds aktiviteter skal minimeres, så miljøet belastes mindst muligt. Alt affald sorteres korrekt, så genbrug er mulig.

I 2014/2015 arbejder vi med følgende mål for vores miljø:

  • Vi vil aktivt arbejde på at sænke vores el-forbrug, og har et mål om et lavere forbrug på 5 % pr. afdeling
  • Vi vil tænke på miljøet i vores dagligdag og undgå spild og overforbrug af ressourcer og kemi

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøpolitik: Vi prioriterer vores medarbejderes sikkerhed, sundhed og trivsel højt og vil som minimum opfylde kravene i arbejdsmiljøloven, og derudover udvikle en sikker og sund virksomhed, der til stadighed forbedrer arbejds-miljøet. Vi er ansvarsbevidste og har en ambition om at undgå arbejdsulykker.

I 2014/2015 arbejder vi med følgende mål for vores arbejdsmiljø:

  • Vi passer på os selv og hinanden ved altid at rydde op, bruge de nødvendige værnemidler samt hjælperedskaber til løsning af opgaver
  • Alle medarbejdere har ret til en trivselssamtale årligt og er forpligtet til at indberette hvis vi oplever at arbejdsmiljøet ikke er ok